Wednesday, July 27, 2011

Seminar Psikologi Malaysia 2011

Seminar Psikologi Malaysia 2011 anjuran Jabatan Psikologi & Kaunseling, Fakulti Pendidikan & Pembangunan Manusia, UPSI telah diadakan pada 21 Julai 2011 yang lalu bertempat di Bangunan E-Learning, Universiti Pendidikan Sultan IdrisTerima Kasih di atas semua yang telah menjayakan seminar ini secara lansung atau tidak.

0 comments:

Post a Comment